tirsdag den 2. december 2014

Indlæg af Cecilie og Catharina


"Patienter der er Jehovas Vidner – som afviser blodtransfusion af religiøse årsager – klarer sig faktisk bedre end andre patienter,” skriver avisen The Sydney Morning Herald den 2. oktober 2012.


I citatet ses det tydeligt, hvordan Jehovas vidners organisation er en sluttet kreds. De er som bekendt modstandere af blodtransfusion, og i citatet fremhæves det, hvordan dette er det rigtige. De retfærdiggøre, hvorfor det er ok at gå ind for dette. De mener, at de via troen på Jehova kan klare sig bedre end andre, der ikke er troende. De mener, at udefra kommende blod er urent, og derfor vil de ikke modtage dette. Dette viser igen den sluttede organisering, Jehovas vidner har opbygget, i og med de ikke vil modtage blod udefra.

Seksuelle tanker

"Ville du lade virus angribe din computer? Hvorfor så give umoralske tanker lov til at komme ind i dit sind?"

Dette citat refererer til seksuelle tanker. Hvis man er i en situation, f.eks. blandt klassekammerater der diskuterer sex, bør man gå væk, da det kan påvirke ens tankegang med umoralske tanker -  man skal altså undgå situationer hvor sex indgår. Sex skal foregå inden for ægteskabet, og ikke udenfor ægteskabet. 


Klara, Suzan og Melisa

Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Vi lever i „de sidste dage“- Hvad vil du gøre?

"Eftersom Satans ordning nærmer sig sin afslutning, må vi hver især spørge os selv: ’Hvad bør jeg gøre?’ Det er klogt at fortsætte med at lære mere om Jehova og de krav han stiller til os. Studér Bibelen flittigt. Gør det til en vane regelmæssigt at komme sammen med andre som bestræber sig for at gøre Jehovas vilje."

I overstående citat kommer det til udtryk hvordan Jehovas Vidner er en sekt idet de ligger vægt på at religionen er altomfattende, og at man derfor kun bør være sammen med personer som deler samme interesse om at gøre Jehovas vilje. De ekskluderer altså andre religioner indirekte. Derudover er det vigtigt at man fortsætter med at lære om Jehova og de krav Jehova stiller. Det er derfor ikke enhver person der kan være en del af sekten.  
Hvis man tager sin tro alvorligt, bør man være overbevist om at det man tror, er noget Gud og Jesus godkender. Hvorfor skulle man ellers have den tro?

Jesus Kristus var ikke enig i det synspunkt at der er mange religioner, mange veje, der alle fører til frelse. Tværtimod sagde han: “Snæver er den port og trang den vej som fører til livet, og det er få der finder den.”

Jehovas Vidner mener at de har fundet den vej. Ellers ville de se sig om efter en anden tro.

Dette citat viser denne dualisme. Altså, enten er du med eller også er du mod. Deres tro er den "rigtige" inden for kristendommen. 

Moralsk korrekt.

Hvad der er krævet for at blive medlem af deres tro.

"De der ønsker at tjene Jehova, må skaffe sig af med alt hvad der har med okkultisme at gøre. Det gælder bøger, blade, film, plakater og musik der opfordrer folk til at beskæftige sig med okkultisme og fremstiller det som noget tiltalende og spændende."

Man skal derfor opgive ting som de ser som syndige for at blive inkluderet i deres lukkede religion.

-Anders & Jacob

Mathias & Mikkel


Jesus Kristus var ikke enig i det synspunkt at der er mange religioner, mange veje, der alle fører til frelse. Tværtimod sagde han: ““Snæver er den port og trang den vej som fører til livet,”


Jesus var ikke enig i at der er var mange forskellige måder at blive frelst på. Der er en snæver port som man skal finde og Jehovas vidner siger at den her snævre port man går ind af vil føre til Jehovas egen religion de mener at deres måde at tro på Jesus og gud er den rigtige og de har fundet den rigtige vej.

Hvorfor fejrer Jehovas Vidner ikke jul?

Hvorfor fejrer Jehovas Vidner ikke jul?

"Jesus sagde at vi skulle mindes hans død, ikke hans fødsel. – Lukas 22:19, 20.

Jesu apostle og andre blandt de første kristne fejrede ikke jul. New Catholic Encyclopedia siger at “fejringen af Jesu fødsel tidligst blev indstiftet i 243 [e.v.t.]”, over hundrede år efter at den sidste af apostlene var død.

Der findes ingen vidnesbyrd om at Jesus blev født den 24. eller 25. december; hans fødselsdato er ikke nævnt i Bibelen.

Vi mener ikke at Gud godkender julen fordi den har sine rødder ihedenske skikke og ritualer. – 2 Korinther 6:17."

Jehovas vidner fejrer altså ikke jul, da de mener at Jesus sagde vi skulle mindes hans død og ikke hans fødsel. Det er et eksempel på hvor bogstavligt Jehovas Vidner tager Biblen. De læser den ordret, og indordner sig efter det de læser. Derfor fejrer de heller ikke deres egne fødselsdage.

Jehovas vidner af Katrine og Johanne

Ser sig selv som den eneste legitime religion --> Hvis man tager sin tro alvorligt, bør man være overbevist om at det man tror, er noget Gud og Jesus godkender. Hvorfor skulle man ellers have den tro? Jesus Kristus var ikke enig i det synspunkt at der er mange religioner, mange veje, der alle fører til frelse. Tværtimod sagde han: ““Snæver er den port og trang den vej som fører til livet, og det er få der finder den.”” (Mattæus 7:14) Jehovas Vidner mener at de har fundet den vej. Ellers ville de se sig om efter en anden tro.” 


Opdeling af inde/det gode/det rigtige kontra ude/det onde/det forkerte. Ergo, ses fastlagte rammer
 -->
En gruppe der bevidst ”afviger” fra samfundet
à "Men der er nogle former for lægebehandling der strider imod Bibelens principper, og dem afviser vi. For eksempel siger vi nej til blodtransfusion fordi Bibelen forbyder at man indtager blod.

Jehova om seksualitet

Alle unge står over for et valg — de kan enten antage verdens fornedrede syn på seksualitet eller følge de høje moralnormer der er beskrevet i Guds ord

Her kan man tydeligt se Jehovas aggressive forhold til seksualitet. De mener, at alle som ikke er tro til Jehovas ord, er ikke moralsk korrekte. I forhold homoseksualitet er de ikke så strenge, så længe du ikke gør det seksuelt. Du må altså finde en anden vej uden om din seksualitet, hvis du skal holde dig god i Jehovas øjne. Selvfølgelig er de meget imod den moderne måde at se sex på - Sex er kun noget man gør som ægtepar. Det kan også bevise, at Jehovas vidner er en sekt, fordi de ikke accepterer alle mennesker og alle meninger.

Jehovas vidners tro er den eneste rigtige

Om deres tro er den eneste rigtige: 
Hvis man tager sin tro alvorligt, bør man være overbevist om at det man tror, er noget Gud og Jesus godkender. Hvorfor skulle man ellers have den tro?
Jesus Kristus var ikke enig i det synspunkt at der er mange religioner, mange veje, der alle fører til frelse. Tværtimod sagde han: “Snæver er den port og trang den vej som fører til livet, og det er få der finder den”. Jehovas Vidner mener at de har fundet den vej. Ellers ville de se sig om efter en anden tro.

Her fortæller de, at deres tro er den eneste rigtige i udgangspunkt i det, Jesus siger. Det er derfor en sekt, da de kun accepterer deres egen tro som den rigtige. 

"Hvad nu hvis jeg føler mig presset til at have sex?"

"At have sex før ægteskabet vil svare til at bruge et smukt maleri som dørmåtte"

Med dette citat menes der, at kroppen er værdifuld og ikke skal udnyttes. Efter man er blevet gift, kan man have sex, for man vil her kunne glæde sig over det, uden bekymring, fortrydelse og utryghed der så ofte følger med sex uden for ægteskabet. Dem der har haft sex før ægteskabet føler i større grad fortrydelse, mistillid og skuffelse.

mandag den 17. november 2014

Protestantisme og katolicismen

På vores billeder vises forskellen på den protestantiske kirke og den katolske kirke.

På det første billede, ser man en katolsk kvinde bede til en bibelsk person, som i dette tilfælde er Jomfru Maria. Jomfru Maria er en rollemodel og en som de katolske kvinder ser meget op til. I den katolske kirke er det paven som er den øverste autoritet, hvilket menes med at han øverst i hierarkiet. Så har vi folket som opnår frelse igennem gode gerninger, da det er fællesskab der bygger på gode gerninger. 

På det andet billede ser vi en person der beder til Gud. I den protestantiske kirke er det ikke fællesskabet der spiller en central rolle, men kontakten mellem Gud og mennesket, og ingen andre. Så man kan altså sige at troen er centralt i den protestantiske kirke og man opnår frelse igennem troen.

Katolicismen:

Protestantisme:

Fatima og Melisa 2.a
Billederne illustrerer forskellen på den protestantiske og katolske kirke.
Den første forskel på de to billeder er farverne. Farverne gør det klart hvilken kirke billederne hører til. De røde billeder hører til katolicismen hvorimod de sort/hvide hører til den protestantiske kirke.
I den katolske kirke bliver man mødt af et væld af farver, dufte og sang. Dette er illustreret ved den kraftige farvebrug. I forgrunden ses paven, som den øverste autoritet i kirken. I baggrunden ses det almindelige menneske (menigheden) som opnår frelse igennem gode gerninger, da det helt centrale i det katolske fællesskab bygget op om gode gerninger. Paven er derved over menigheden og hierakiet er tydeligt.


Går man derimod ind i en protestantisk kirke, er dette indtryk meget mere rent og minimalistisk, i og med det er troen som er det centrale element. Den troende sidder alene og er fordybet i troen. Der er ingen forstyrrende sanseindtryk i kirken. Troen er central og det er herigennem, man opnår frelse. Den troende holder biblen mellem hænderne fordi teksten giver svar på essentielle spørgsmål og ingen autoritet er højere end biblen (sola scriptura) 

Billedesammensætning nummer to viser forskellen på sakramenterne i henholdsvis den protestantiske kirke og den katolske kirke. Det ses hvordan man i den protestantiske kirke har to sakramenter som er indstiftet af Jesus, holdt op i mod katolicismens syv sakramenter. Disse katolske sakramenter vil derfor gøre nogle mennesker "bedre" end andre, da det ikke er alle som kan opfylde disse.
Lavet af Katrine og Johanne

søndag den 16. november 2014

Katolicisme kontra Protestantisme


Forskellen på protestantisme samt katolicisme- Cecilie, Amalie & Akosua

Vi har valgt at tage udgangspunkt i sakramentelæren. Det har vi gjort, da de respektive teologier adskiller sig meget fra hinanden her på netop dette område. I katolicismen har man hele 7 sakramenter heriblandt bryllup og konfirmation. Ifølge protestanter er der findes der kun 2 sakramenter, nemlig dåb og nadver. Det er nemlig Sola Scriptura og dermed biblen og Jesus ord, der er afgørende. Eftersom Jesus ikke nævner andre sakramenter end førnævnte gør de sig kun gældende inden for den protestantiske kirke. Sakramentelæren er ligeledes væsentlig, når man sammenholder de to de to teologier, da de adskiller sig fra hinanden grundet 2 stridspunkter. Overstående kommer til udtryk i vores billede, hvor man til højre ser dåben og til venstre ser den katolske sakramente i form af bryllup.
Billede 2 viser forskellen på helgendyrkelse i de respektive trosretninger. Billedets venstre halvdel viser, hvordan folket kun bør tro skriften (protestantisme). I protestantismen mener man simpelthen, at helgedyrkelse er afgudsdyrkelse, da intet bør stå imellem Kristus og mennesket. Katolicismen tillader helgendyrkelse, det ses også på billedet, hvordan kvinder tror på Jomfru Maria som en helgen.