mandag den 17. november 2014

Protestantisme og katolicismen

På vores billeder vises forskellen på den protestantiske kirke og den katolske kirke.

På det første billede, ser man en katolsk kvinde bede til en bibelsk person, som i dette tilfælde er Jomfru Maria. Jomfru Maria er en rollemodel og en som de katolske kvinder ser meget op til. I den katolske kirke er det paven som er den øverste autoritet, hvilket menes med at han øverst i hierarkiet. Så har vi folket som opnår frelse igennem gode gerninger, da det er fællesskab der bygger på gode gerninger. 

På det andet billede ser vi en person der beder til Gud. I den protestantiske kirke er det ikke fællesskabet der spiller en central rolle, men kontakten mellem Gud og mennesket, og ingen andre. Så man kan altså sige at troen er centralt i den protestantiske kirke og man opnår frelse igennem troen.

Katolicismen:

Protestantisme:

Fatima og Melisa 2.a
Billederne illustrerer forskellen på den protestantiske og katolske kirke.
Den første forskel på de to billeder er farverne. Farverne gør det klart hvilken kirke billederne hører til. De røde billeder hører til katolicismen hvorimod de sort/hvide hører til den protestantiske kirke.
I den katolske kirke bliver man mødt af et væld af farver, dufte og sang. Dette er illustreret ved den kraftige farvebrug. I forgrunden ses paven, som den øverste autoritet i kirken. I baggrunden ses det almindelige menneske (menigheden) som opnår frelse igennem gode gerninger, da det helt centrale i det katolske fællesskab bygget op om gode gerninger. Paven er derved over menigheden og hierakiet er tydeligt.


Går man derimod ind i en protestantisk kirke, er dette indtryk meget mere rent og minimalistisk, i og med det er troen som er det centrale element. Den troende sidder alene og er fordybet i troen. Der er ingen forstyrrende sanseindtryk i kirken. Troen er central og det er herigennem, man opnår frelse. Den troende holder biblen mellem hænderne fordi teksten giver svar på essentielle spørgsmål og ingen autoritet er højere end biblen (sola scriptura) 

Billedesammensætning nummer to viser forskellen på sakramenterne i henholdsvis den protestantiske kirke og den katolske kirke. Det ses hvordan man i den protestantiske kirke har to sakramenter som er indstiftet af Jesus, holdt op i mod katolicismens syv sakramenter. Disse katolske sakramenter vil derfor gøre nogle mennesker "bedre" end andre, da det ikke er alle som kan opfylde disse.
Lavet af Katrine og Johanne

søndag den 16. november 2014

Katolicisme kontra Protestantisme


Forskellen på protestantisme samt katolicisme- Cecilie, Amalie & Akosua

Vi har valgt at tage udgangspunkt i sakramentelæren. Det har vi gjort, da de respektive teologier adskiller sig meget fra hinanden her på netop dette område. I katolicismen har man hele 7 sakramenter heriblandt bryllup og konfirmation. Ifølge protestanter er der findes der kun 2 sakramenter, nemlig dåb og nadver. Det er nemlig Sola Scriptura og dermed biblen og Jesus ord, der er afgørende. Eftersom Jesus ikke nævner andre sakramenter end førnævnte gør de sig kun gældende inden for den protestantiske kirke. Sakramentelæren er ligeledes væsentlig, når man sammenholder de to de to teologier, da de adskiller sig fra hinanden grundet 2 stridspunkter. Overstående kommer til udtryk i vores billede, hvor man til højre ser dåben og til venstre ser den katolske sakramente i form af bryllup.
Billede 2 viser forskellen på helgendyrkelse i de respektive trosretninger. Billedets venstre halvdel viser, hvordan folket kun bør tro skriften (protestantisme). I protestantismen mener man simpelthen, at helgedyrkelse er afgudsdyrkelse, da intet bør stå imellem Kristus og mennesket. Katolicismen tillader helgendyrkelse, det ses også på billedet, hvordan kvinder tror på Jomfru Maria som en helgen.