onsdag den 4. februar 2015

”Vis mig din tro” – begreber fra Islamforløbet


”Vis mig din tro” – begreber fra Islamforløbet

Af: Cecilie & Katrine

I pogrammet får vi et indblik i en dansk kvindes liv, som er konverteret til Isams. Vi får heri et indblik i hendes hverdag, og hvordan hun har valt at leve som Muslim. For Michelle er reglerne tilknyttet Islam vigtige, herunder de fem søjler. Hun står op om natten for at bede, og fortæller de andre unge troende om dette. Vigtigt for hende er det, at understrege, at det ikke er noget hun gør for Guds skyld, men for sin egen. Af dette kommer den centrale tro og tilhørende gerninger frem. Essentielt er det, at hun gør det for, at have det godt med sig selv. Reglerne for bøn følger hun til punkt og prikke. Generelt står det klart, at hun følger de muslimske retningslinjer. For hende er det vigtigt, at man går rigtig påklædt, da der ikke er noget behov for at vise sig selv frem. Ydermere spiser hun ikke svinekød, da det kommer for et urent dyr, dog spiser hendes familie stadig nordisk mad. Inden for det muslimske fællesskab Umma, indgår hun selv i et muslimsk fælleskab, hvori hun er medlem af bestyrelsen. I dette fællesskab debatteres medmenneskelighed og barmhjertigheds centrale rolle i Islam, og for de andre tre troende vises her en anden side af Islam. For Michelle er Gud ikke en, som pålægger hende forbud og påbud, derimod er disse nogle hun selv vælger at efterleve for at leve et godt og harmonisk liv. Centralt er, at gerningerne for hende er vigtige.

Søren som i dette program repræsenterer Frikirken, har en kritisk holdning over for Islam. Han mener bl.a. at mennesket distancerer sig selv ved at gå beklædt, som muslimer gør. Ved at gå sådan beklædt mener han, at en del af personligheden skjules, og dette fører til en opståen distance over for andre individer. Hans kritik af Islam går på, at den er så regelbaseret. Han mener, at disse regler fastholder individet. Her kommer kristendommens fokus ”tro” frem, da han tydeligt er frustreret over ligestillingen mellem ”tro” og ”gerninger” i Islam.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar