onsdag den 4. februar 2015

Vis mig din tro - Islam

I programmet ser vi, at hendes liv i høj grad er påvirket af hendes tro. Først og fremmest lever hun under en masse regler, der er blevet fortolket ud fra Koranen - eksempelvis adskillelse af køn (når hun ikke giver hånd). Shariaen kommer i forlængelse af dette. Denne beskriver Guds vej, man skal gå  for at blive frelst (denne er udledt af Koranen og Hadith). Den omfatter altså regler for adfærd - etik. Islam er en lovreligion. Hun er lidt imellem modernist og sekularist, da mange af reglerne er vigtige for hende, og troen har stor betydning for hende. Dog mener hun ikke at sharia skal være et samfunds anliggende. Derimod er det et privat anliggende mellem Gud og den enkelte. Desuden krænker hun ikke de vestlige værdier og det danske samfund. Men hun reglerne har stor betydning i for hende, hvilket gælder regler om tøj, mad, adskillelse mellem mænd og kvinder osv. 
Hun forklarer også lidt om de fem søjler bl.a. bønnen (hun nævner også fasten kort). 

- Alexander, Mathias, Markus

Ingen kommentarer:

Send en kommentar