mandag den 17. november 2014

Billederne illustrerer forskellen på den protestantiske og katolske kirke.
Den første forskel på de to billeder er farverne. Farverne gør det klart hvilken kirke billederne hører til. De røde billeder hører til katolicismen hvorimod de sort/hvide hører til den protestantiske kirke.
I den katolske kirke bliver man mødt af et væld af farver, dufte og sang. Dette er illustreret ved den kraftige farvebrug. I forgrunden ses paven, som den øverste autoritet i kirken. I baggrunden ses det almindelige menneske (menigheden) som opnår frelse igennem gode gerninger, da det helt centrale i det katolske fællesskab bygget op om gode gerninger. Paven er derved over menigheden og hierakiet er tydeligt.


Går man derimod ind i en protestantisk kirke, er dette indtryk meget mere rent og minimalistisk, i og med det er troen som er det centrale element. Den troende sidder alene og er fordybet i troen. Der er ingen forstyrrende sanseindtryk i kirken. Troen er central og det er herigennem, man opnår frelse. Den troende holder biblen mellem hænderne fordi teksten giver svar på essentielle spørgsmål og ingen autoritet er højere end biblen (sola scriptura) 

Billedesammensætning nummer to viser forskellen på sakramenterne i henholdsvis den protestantiske kirke og den katolske kirke. Det ses hvordan man i den protestantiske kirke har to sakramenter som er indstiftet af Jesus, holdt op i mod katolicismens syv sakramenter. Disse katolske sakramenter vil derfor gøre nogle mennesker "bedre" end andre, da det ikke er alle som kan opfylde disse.
Lavet af Katrine og Johanne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar