søndag den 16. november 2014

Katolicisme kontra Protestantisme


Forskellen på protestantisme samt katolicisme- Cecilie, Amalie & Akosua

Vi har valgt at tage udgangspunkt i sakramentelæren. Det har vi gjort, da de respektive teologier adskiller sig meget fra hinanden her på netop dette område. I katolicismen har man hele 7 sakramenter heriblandt bryllup og konfirmation. Ifølge protestanter er der findes der kun 2 sakramenter, nemlig dåb og nadver. Det er nemlig Sola Scriptura og dermed biblen og Jesus ord, der er afgørende. Eftersom Jesus ikke nævner andre sakramenter end førnævnte gør de sig kun gældende inden for den protestantiske kirke. Sakramentelæren er ligeledes væsentlig, når man sammenholder de to de to teologier, da de adskiller sig fra hinanden grundet 2 stridspunkter. Overstående kommer til udtryk i vores billede, hvor man til højre ser dåben og til venstre ser den katolske sakramente i form af bryllup.
Billede 2 viser forskellen på helgendyrkelse i de respektive trosretninger. Billedets venstre halvdel viser, hvordan folket kun bør tro skriften (protestantisme). I protestantismen mener man simpelthen, at helgedyrkelse er afgudsdyrkelse, da intet bør stå imellem Kristus og mennesket. Katolicismen tillader helgendyrkelse, det ses også på billedet, hvordan kvinder tror på Jomfru Maria som en helgen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar